Trưng bày

Hệ thống trưng bày thường xuyên giới thiệu gần 2.000 hiện vật, tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của nền mỹ thuật Việt Nam từ thời tiền, sơ sử đến ngày nay.

Sưu tập

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam lưu giữ gần 20.000 hiện vật, tác phẩm tiêu biểu gồm nhiều chất liệu đa dạng, với các loại hình phong phú.

Bảo vật quốc gia

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - nơi hội tụ và tôn vinh các tác phẩm tiêu biểu của nền mỹ thuật Việt Nam, trong đó có 9 Bảo vật quốc gia.

Giáo dục

Học tập, tương tác, trải nghiệm, sáng tạo trong không gian nghệ thuật là nét độc đáo của hoạt động giáo dục tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.